Gelişmiş Numune Toplama Sistemleri

 • Transport Swap
 • Likit Kültür Swapları
 • Virüs ve Bakteri Taşıma Swapları
 • Foam Swap
 • Dry Swap
 • Nazofaranjel Swap
 • Kriminal (Forensic) Swap
Tüm ön-analiz toplama ürünleri flok swaplardan oluşur.
 • UTM-RT spesifik olarak virüs ve Chlamydia kültürü için
 • Virüs ve bakteri için Nazofaranjel numune toplama
 • ESwab, Uriswab, LIM, CAT, Fecal swab bakteri kültürü ve antijen tespiti için
 • CyMol hücre korunumu için
 • eNat nükleik asit korunumu için
 • SLSolution mukus numuneleri için
Tüm Numune Toplama Sistemlerimiz Aşağıda detaylı şekilde tanıtılmıştır…    [:en]Advanced Sample Collection Systems
 • Transport Swab
 • Liquid Culture Swabs
 • Virus ve Bacteria Transport Swabs
 • Foam Swabs
 • Dry Swabs
 • Nazophrangel Swabs
 • Criminal (Forensic) Swabs
All pre-analysis sample collection swabs consist of flock swabs.
 • UTM-RT specifically for Chlamydia Virus Culture processes
 •   Nazophrangel collection for Virus and bacteria
 • ESwab, Uriswab, LIM, CAT, Fecal swab bacteria culture  and antigen detection
 • CyMol for cell protection
 • eNat for nucleic acid protection
 • SLSolution  for mucus samples
All sample collection swabs are introduced below.Please review    [:]]]>